Komt u ook mee wandelen door ons mooie Nederland?

wandelenzaterdagIedere 2de of 3de zaterdag v.d. maand, 8-10 km.

Wandelen is gezond, gezellig en leerzaam!
Tijdens het wandelen ontdekt u hoe schitterend de natuur in Nederland is. Elke maand lopen we een andere, mooie route.

Deelnemers krijgen schriftelijk bericht van de wandelroute en het tijdstip van vertrek. Er wordt een bijdrage gevraagd van € 5,= per jaar voor de onkosten, zoals kopieën.
Reiskosten en consumpties voor eigen rekening.Wandelbrieven worden zoveel mogelijk per email verstuurd.
De wandelingen gaan in de verschillende vakanties door.

Omdat de wandelgroep op de 2de zaterdag van de maand te groot werd, hebben we de wandeling gedubbeld. Dit houdt in dat op de 3de zaterdag van
de maand dezelfde wandeling nogmaals wordt gelopen. Zij die niet kunnen op de 2de zaterdag lopen de 3de zaterdag en omgekeerd.
Aanvankelijk was het de bedoeling dat nieuwe mensen zoveel mogelijk de 3de zaterdag lopen en zij die al langer meelopen de 2de zaterdag. In de praktijkloopt het door elkaar heen.

Wanneer: 2e of 3e zaterdag van de maand
Info: Thea Geurtsen
Email: geurtsen.thea@gmail.com